CURS DE POWERPOINT 2016 BÀSIC

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL BÀSIC
Introducció
Objectius

Lliçó 2: INTRODUCCIÓ A POWERPOINT 2016
Què és PowerPoint
Iniciar PowerPoint
Parts principals
Sortir de PowerPoint

Lliçó 3: OBRIR I GUARDAR PRESENTACIONS
Planificació
Crear una presentació
Utilització de plantilles
Guardar presentacions

Lliçó 4: MANERES DE VEURE LA PRESENTACIÓ
Vistes
Altres tipus de vistes
Organitzar en finestres

Lliçó 5: TREBALLANT AMB DIAPOSITIVES
Crear diapositives
Organitzar les diapositives
El patró de diapositives
Patrons múltiples

Lliçó 6: TEMES I FONS
Utilitzar els temes
Copiar formats
Guardar i intercanviar temes
Fons personalitzats

Lliçó 7: AFEGIR TEXT
Treballar en la vista Esquema
Tipus de llistes
Quadres de text
Ajustar el text

Lliçó 8: FORMAT DEL TEXT
Font i grandària
Atributs del text
Format de paràgraf
Regla, quadrícula i guies

Lliçó 9: DIBUIXOS I IMATGES
Dibuixar formes
Estils de forma
Organitzar els objectes
Inserir imatges
Àlbum de fotografies

Lliçó 10: PRESENTACIONS ELECTRÒNIQUES
Desplaçar-se entre diapositives
Presentacions personalitzades
Empaquetar per a CD-ROM
Publicar en altres formats

CURS DE POWERPOINT 2016 AVANÇAT

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL AVANÇAT
Introducció
Objectius

Lliçó 2: WORDART I TAULES
Objectes WordArt
Farcit, contorn i efectes
Afegir taules
Estils i format

Lliçó 3: ALTRES UTILITATS DE TEXT
Buscar i reemplaçar text
Autocorrecció
Revisió ortogràfica
Corregir mentre escrius

Lliçó 4: GRÀFICS DE DADES
Introducció de les dades
Canviar l'aspecte
Elements del gràfic
Format dels elements

Lliçó 5: ORGANIGRAMES
Tipus d'organigrames
Crear l'estructura
Establir el format
Altres objectes

Lliçó 6: NOTES, DOCUMENTS I IMPRESSIÓ
Notes de l'orador
Documents per a participants
Enviar a Word
Configurar les diapositives
Imprimir

Lliçó 7: ANIMACIÓ
Transició de diapositives
Animació del text
Trajectòries de desplaçament
Animació d'objectes
Animació de gràfics

Lliçó 8: MULTIMÈDIA I HIPERVÍNCLES
Incloure sons
Inserir vídeo
Interacció
Afegir hipervíncles

Lliçó 9: COL·LABORAR AMB ALTRES USUARIS
Guardar amb contrasenya
Enviar per revisar
Afegir comentaris
Combinar presentacions
Compartir una presentació a OneDrive
Utilitzar macros

Lliçó 10: PREPARAR LA PRESENTACIÓ
Intervals entre diapositives
Assajar intervals
Anotacions manuscrites
Gravar la narració