CURS DE OUTLOOK 2016

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL CURS
Introducció
Objectius

Lliçó 2: INTRODUCCIÓ A OUTLOOK 2016
Què és Outlook
Iniciar i configurar
Components d'Outlook
Outlook per avui
Arxivar i sortir d'Outlook

Lliçó 3: LA LLISTA DE CONTACTES
Crear una llista de contactes
Administrar els contactes
Buscar contactes
Filtres

Lliçó 4: OPERACIONS AMB CONTACTES
Seguiment
Trucar a un contacte
Grups de contactes
Combinar correspondència
Impressió amb Outlook

Lliçó 5: CORREU ELECTRÒNIC
Configurar el correu
Escriure missatges
Opcions d'enviament

Lliçó 6: GESTIÓ DEL CORREU
Enviar i rebre
Descarregar encapçalaments
Respondre al correu
Administrar missatges
Regles

Lliçó 7: ASSEGURAR EL CORREU ELECTRÒNIC: SIGNATURA I XIFRAT
Obtenir i instal·lar un certificat digital
Seleccionar el certificat digital a Outlook
Utilitzar el certificat digital

Lliçó 8: EL CALENDARI
Opcions del calendari
Crear cites
Cites periòdiques
Introduir esdeveniments
Planejar una reunió
Avisos

Lliçó 9: TASQUES, FONTS RSS, DIARI I NOTES
Crear tasques
Seguiment d'una tasca
Fonts RSS
El diari
Notes i elements eliminats