CURS DE EXCEL 2016 BÀSIC

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL BÀSIC
Introducció
Objectius

Lliçó 2: INTRODUCCIÓ A EXCEL 2016
Per a que serveix Excel
Parts principals del programa
Altres elements de l'entorn
El primer llibre
Sortir d'Excel

Lliçó 3: LLIBRES I FULLS
Llibres i fulls en Excel
Moure's per els fulls
Crear i eliminar fulls
Moure i copiar fulls
Guardar llibres

Lliçó 4: INTRODUIR DADES (I)
Dades en Excel
Formes d'introduir dades
Introduir nombres i text
Introduir dates
Inserir símbols

Lliçó 5: INTRODUIR DADES (II)
Emplenar un grup de cel·les
Crear sèries
Crear tendències
Revisar l'ortografia

Lliçó 6: MODIFICAR FULLS
Editar cel·les
Tallar, copiar i pegar
Tallar i copiar amb el ratolí
Inserir i eliminar cel·les
Buscar i reemplaçar

Lliçó 7: ORGANITZAR I IMPRIMIR FULLS
Finestres
Configurar pàgina
Salts de pàgina
Imprimir

Lliçó 8: FORMAT DE CEL·LES
Concepte de format de cel·les
Amplària i alçada de cel·les
Alineació de dades
Fonts de text
Vores i farcits

CURS DE EXCEL 2016 INTERMEDI

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL INTERMEDI
Introducció
Objectius

Lliçó 2: FÓRMULES
Què són les fórmules
Referencies a cel·les
Referencies a altres fulles
Moure i copiar fórmules
Nomenis en les fórmules

Lliçó 3: FUNCIONS
Què són les funcions
Summa automàtica
Inserir una funció
Inserir referencies
Funcions niades

Lliçó 4: FORMAT AVANÇAT DE CEL·LES
Formats de nombre
Formats personalitzats
Estils de cel·la
Buscar per format

Lliçó 5: TEMES I FORMAT CONDICIONAL
Treballar amb temes
Aplicar formats condicionals
Format condicional avançat
Inserir dibuixos i imatges

Lliçó 6: EDICIÓ DE FULLS
Enganxat especial
Organitzar amb panells
Ocultar files, columnes i fulls
Comparar llibres

Lliçó 7: CREAR GRÀFICS
Introducció
Creació del gràfic
Canviar l'aspecte
Elements del gràfic
Format d'elements
Afegir dades

Lliçó 8: COL·LOCAR DADES A LA WEB
Inserir hipervíncles
Moure's entre els vincles
Guardar com a pàgina web
Altres formats d'arxiu

Lliçó 9: MATRIUS I REFERÈNCIES EXTERNES
Fórmules de matriu
Constants matricials
Referències externes (vincles)
Treball amb referències externes

CURS DE EXCEL 2016 AVANÇAT

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL AVANÇAT
Introducció
Objectius

Lliçó 2: LLISTES
Conceptes bàsics
Autocompletar
Formularis
Ordenar llistes
Validació de dades
Estendre formats i fórmules

Lliçó 3: FILTRES I TAULES
Filtrar dades
Filtro avançat
Copiar dades filtrades
Treballar amb llistes filtrades
Treballar amb taules

Lliçó 4: SUBTOTALS
Subtotals automàtics
Organització de subtotals
Gràfics amb subtotals
Totals avançats

Lliçó 5: TREBALL AMB FÓRMULES
Errors a les fórmules
Auditoria de fórmules
Inserir comentaris i equacions
Control del càlcul
Funcions de cerca

Lliçó 6: TEMES AVANÇATS SOBRE GRÀFICS
Gràfics 3D i plantilles de gràfic
Elements del gràfic
Dades en un eix secundari
Usar imatges en gràfics
Minigràfics
Impressió de gràfics

Lliçó 7: ACCÉS A DADES EXTERNES (I)
Accés a arxius de text
Bases de dades d'Access
Actualitzar les dades
Accés a dades de la Web

Lliçó 8: ACCÉS A DADES EXTERNES (II)
Obtenir i transformar
Orígens de dades disponibles
Una consulta senzilla
Transformacions més complexes
Combinar taules

Lliçó 9: PLANTILLES I VISTES
Què són les plantilles
Crear plantilles
Vistes personalitzades
Zoom i altres vistes
Propietats del llibre
Protegir el llibre

Lliçó 10: COL·LABORAR AMB ALTRES USUARIS
Protecció del treball
Crear un llibre compartit
Treballar en un llibre compartit
L'historial de canvis
Enviar i combinar llibres
Compartir en OneDrive

CURS DE EXCEL 2016 PROFESSIONAL

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL PROFESSIONAL
Introducció
Objectius

Lliçó 2: TAULES I GRÀFICS DINÀMICS
Crear taules dinàmiques
Treball amb taules dinàmiques
Segmentació de dades
Actualització i gràfics dinàmics
Consolidació de dades

Lliçó 3: ANÀLISI DE DADES I MACROS
Cerca d'objectius
Taules de dades
Escenaris
Solver
Macros

Lliçó 4: XML I EXCEL
Què és XML
Assignacions XML
Importar dades XML
Obrir documents XML

Lliçó 5: FORMULARIS
Elements de formularis
Marcar opcions
Altres controls
Treballar amb formularis

Lliçó 6: ÚS DE FUNCIONS COMUNES (I)
Diverses formes de fer el mateix
Comptar cel·les en blanc
Consolidar amb referències 3D
Niar funcions SI

Lliçó 7: ÚS DE FUNCIONS COMUNES (II)
Calcular totals amb fórmules
Totals amb criteris
Condicions
Cercar registres
Pagament d'interessos i de cabdal
Rendibilitat d'una inversió