CURS DE ACCESS 2016 BÀSIC

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL BÀSIC
Introducció
Objectius

Lliçó 2: INTRODUCCIÓ A ACCESS
Per a que serveix Access
Iniciar Access
Parts principals del programa
Altres elements de l'entorn
Sortir de Access

Lliçó 3: OBJECTES D'UNA BASE DE DADES
Crear bases de dades
Us del Panell de navegació
Taules
Consultes
Formularis
Informes
Altres objectes

Lliçó 4: ANÀLISI DE BASES DE DADES
Introducció
Identificar entitats
Identificar relacions
El model Entitat - Relació

Lliçó 5: DISSENY DE BASES DE DADES
Introducció
Les taules
Les relacions
Conclusió

Lliçó 6: TAULES
Introducció
Crear taules
Altres opcions de taules

Lliçó 7: RELACIONS
Introducció
Relacions 1 a molts
Integritat referencial
Relacions molts a molts

Lliçó 8: EDICIÓ DE DADES (I)
Fulla de dades
Afegir registres
Ordenar per camps
Modificar i eliminar registres
Cerca de registres

Lliçó 9: EDICIÓ DE DADES (II)
Fulles secundàries de dades
Personalitzar fulles de dades
Seleccionar camps i registres
Correcció ortogràfica
Autocorreció

Lliçó 10: PERSONALITZAR LES TAULES
Grandària del camp
Requerit i longitud zero
Valor predeterminat
Regla de validació

CURS DE ACCESS 2016 INTERMEDI

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL INTERMEDI
Introducció
Objectius

Lliçó 2: PROPIETATS AVANÇADES DE CAMP
Format
Formats personalitzats
Màscara d'entrada
Índexs

Lliçó 3: TREBALL AVANÇAT AMB DADES
Propietats dels camps en la fulla de dades
Explicar els registres
Camp de cerca
Filtres
Campos de tipus Text llarg

Lliçó 4: CONSULTES
Introducció
Crear consultes
Assistent de consultes
Ordenació i criteris
Propietats d'una consulta

Lliçó 5: MÉS CONSULTES
Consultes d'actualització
Consultes d'eliminació
Consultes de dades annexades
Consultes de creació de taules
Consultes de paràmetres

Lliçó 6: TREBALL AVANÇAT AMB CONSULTES
Establir criteris
Camps calculats
Consultes de totals

Lliçó 7: FORMULARIS
Assistents per a formularis
Maneres de vista
Edició de dades
Els subformularis
Propietats del formulari

Lliçó 8: DISSENY DE FORMULARIS (I)
Afegir controls
Propietats
Editar controls

Lliçó 9: DISSENY DE FORMULARIS (II)
Llista d'opcions
Establir opcions
Botons de comandament
Efectes de disseny
Colors, efectes i estils

Lliçó 10: DISSENY DE FORMULARIS (III)
Organització dels controls
Ordre de tabulació i altres propietats
Disseny de controls
Seccions d'un formulari
Format condicional

Lliçó 11: CREAR EXPRESSIONS
Introducció
El Generador d'expressions
Funcions
Uns altres controls
Formulari d'inici

Lliçó 12: INFORMES
Introducció
Assistents per a informes
Maneres de vista
Disseny d'informes
Seccions d'un informe

Lliçó 13: TREBALLAR AMB INFORMES
Ordenar i agrupar
Propietats del grup
Subinformes
Imprimir etiquetes

CURS DE ACCESS 2016 AVANÇAT

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL AVANÇAT
Introducció
Objectius

Lliçó 2: OBJECTES OLE
Imatge de fons
Imatge independent
Imatge depenent
Control dels vincles

Lliçó 3: MACROS I MÒDULS
Crear macros
Associar macros a esdeveniments
Utilitzar macros
Els mòduls
El documentador

Lliçó 4: EL LLENGUATGE SQL (I)
Introducció
La sentència SELECT
Seleccions complexes
L'operador INNER JOIN

Lliçó 5: EL LLENGUATGE SQL (II)
Funcions agregades
La sentència INSERT
La sentència UPDATE
La sentència DELETE

Lliçó 6: CONSULTES ESPECÍFIQUES
Consultes d'unió
Consultes taula de referències creuades
Consultes de creació de taules
Filtres avançats

Lliçó 7: TREBALLAR AMB INTERNET
Incloure hipervínculos
Importar i exportar en HTML
Exportar a PDF i XPS

Lliçó 8: EXPORTAR A XML
Per a que serveix XML
Documents XML
Resultat de l'exportació
Opcions d'exportació

Lliçó 9: IMPORTAR DES DE XML
Importar a una taula nova
Transformacions XSLT
Importar a una taula existent

CURS DE ACCESS 2016 PROFESSIONAL

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL PROFESSIONAL
Introducció
Objectius

Lliçó 2: MANTENIMENT DE LA BASE DE DADES
Reparar, compactar i convertir
Comprovar dependències
Còpia de seguretat
Analitzar la base de dades

Lliçó 3: SEGURETAT I PRIVADESA
Informació personal
Habilitar el contingut de la base de dades
Xifrar amb contrasenya
Arxius ACCDE

Lliçó 4: APLICACIONS WEB DE ACCESS
Crear aplicacions
Agregar taules
Treballar amb vista
Utilitzar una aplicació de Access

Lliçó 5: SEGURETAT PER USUARIS EN VERSIONS ANTERIORS
Introducció
Arxiu del grup de treball
Crear usuaris
Crear grups
Establir permisos
Contrasenya d'inici de sessió

Lliçó 6: BASE DE DADES D'EXEMPLE 1
Anàlisi
Disseny de taules i relacions
Consultes
Formularis
Informes

Lliçó 7: BASE DE DADES D'EXEMPLE 2
Anàlisi
Disseny de taules i relacions
Formularis
Consultes i informes
Macros